नांदेड-पनवेल-नांदेड साप्ताहिक विशेष गाडीच्या फेऱ्यांत वाढ-48 फेऱ्या

नांदेड – दक्षिण मध्य रेल्वे, नांदेड विभाग पनवेल आणि पुणे येथील प्रवाश्यांची गर्दी आणि जनतेची मागणी वरून गाडी संख्या 07617 / 07618 नांदेड –पनवेल-नांदेड साप्ताहिक विशेष गाडी चालवीत आहे.  जनतेची मागणी लक्षात घेवून या विशेष गाडीच्या 48 फेऱ्या वाढविण्याचे ठरविले आहे.  हि गाडी दर शनिवारी सायंकाळी 17.30 वाजता नांदेड येथून सुटेल आणि रविवारी सकाळी 06.10 वाजता पुणे येथे तर 09.00 वाजता पनवेल येथे पोहोचेल.

परतीच्या प्रवासात हि गाडी दर रविवारी सकाळी 10.00 वाजता पनवेल येथून सुटेल आणि पुणे येथून दुपारी 13.00 वाजता सुटून नांदेड येथे सोमवारी सकाळी 05.00 वाजता पोहोचेल.

या गाडीस 21  डब्बे असतील. ज्यात दहा द्वितीय श्रेणी शय्या, 1 तृतीय श्रेणी वातानुकुलीत, 1 द्वितीय श्रेणी वातानुकुलीत आणि 1 प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी वातानुकुलीत डब्बे असतील.

हि गाडी पुढील तारखेस नांदेड येथून सुटेल –

गाडी संख्या 07617 – सप्टेंबर-1, 22, 29 , ऑक्टोंबर -6,13,20,27, नोवेंबर – 3, 10, 17, 24, डिसेंबर-1, 8, 15, 22, 29-2018 , जानेवारी-5, 12, 19, 26, फेब्रुवारी-2, 9, 16, 23-2019 एकूण 24 फेऱ्या

परतीच्या प्रवासात गाडी संख्या 07618 हि पनवेल येथून पुढील तारखेस सुटेल –

सप्टेंबर- 2,,23,30, ऑक्टोंबर – 7,14,21,28, नोवेंबर – 4,11,18,25, डिसेंबर- 2,9,16,23,30,-2018 , जानेवारी-6,13,20,27, फेब्रुवारी-  3,10,17,24, – 2019 एकूण 24 फेऱ्या

अश्या एकूण 48 फेऱ्या हि गाडी पूर्ण करेण. गाडीचे वेळापत्रक सोबत जोडले आहे.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail